Forse bezuinigingen?!?

Borsele roept inwoners op: waar kan het minder?

Borsele staat voor grote financiële uitdagingen. Jaarlijks moet ongeveer 3 miljoen euro bezuinigd worden op een begroting van ongeveer 52 miljoen euro. De gemeente start een kerntakenonderzoek om erachter te komen wat voor gemeente Borsele financieel wil en kan zijn. Aan de start van dit onderzoek roepen we inwoners op om mee te denken over waar het minder kan óf moet. Wie mogelijkheden ziet voor besparingen, of het verkrijgen van meer inkomsten voor de begroting, kan dit laten weten via onze digitale vragenlijst. Wie geen toegang tot internet heeft, kan een papieren versie opvragen bij de gemeente via 0113 238 383. De vragenlijst staat open tot zondag 11 oktober 2020.

Kerntakenonderzoek om enkele miljoenen euro’s te bezuinigen

Door onder meer grote tekorten in het sociaal domein worden we gedwongen om keuzes te maken die direct van invloed zijn op de leefomgeving van onze inwoners. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken, voeren we een kerntakenonderzoek uit met als doel om te bepalen welke gemeente we willen en (financieel) kunnen zijn. Aan de hand van de resultaten uit het kerntakenonderzoek vindt in de gemeenteraad een discussie plaats over welke taken we als gemeente in de toekomst wel, niet of op een andere wijze moeten uitvoeren. Deze discussie geeft ook richting aan eventuele bezuinigingen die we vervolgens moeten gaan doorvoeren.

Waar kan óf moet het minder?

In de gesprekken die we hierover moeten voeren, kijken we verder dan hetgeen behouden moet blijven. We zoeken juist naar de mogelijkheden waar het minder kan of minder moet. De situatie dwingt ons hier immers toe. We staan aan het begin van dit kerntakenonderzoek. Via deze vragenlijst, die iedere inwoner van Borsele kan invullen, krijgen we graag van u input waar u mogelijkheden ziet voor besparingen of het verkrijgen van meer geld voor onze gemeentebegroting. Het gaat nog niet om concrete bezuinigingsvoorstellen, maar over thema’s op hoofdlijnen.

Wat doen we met uw input?

Uw input en die van andere inwoners bundelen we in een rapport. De informatie uit dit rapport geeft onze gemeenteraadsleden een gevoel over hoe de samenleving naar deze uitdagingen kijkt. Ze nemen dit mee in de verdere gesprekken over de kerntaken. Aan het einde van dit jaar is meer zicht op de mogelijke bezuinigingen. We gaan op dat moment ook graag in gesprek met inwoners, dorps- en adviesraden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. In maart 2021 beslist de gemeenteraad over de kerntaken en welke bezuinigingen doorgevoerd worden.