Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

Dorpshuis D’n Ostpit
Vanderbijlparkstraat 1
4436 AC Oudelande

0113 548 688

www.dorpshuis-oudelande.nl
info@dorpshuis-oudelande.nl

KvKnr.: 57376913

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.dorpshuis-oudelande.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies 

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.dorpshuis-oudelande.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. 

Uitschakelen en verwijderen 

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser. 

3. Social Media Kanalen

Dorpshuis D’n Ostpit maakt gebruik van social media, namelijk: Facebook. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Dorpshuis D’n Ostpit gebruik van linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacyverklaring van de social mediakanaal uitsluitsel bieden.

4. Privacy algemeen

Dorpshuis D’n Ostpit verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. 

5. Verzamelde informatie 

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.  

Foto’s/video’s voor portfolio of social media

Bij Dorpshuis D’n Ostpit worden soms foto’s gemaakt. Wij bewaren deze foto’s voor ons portfolio. Sommige foto’s worden gebruikt voor ons online portfolio of voor social media. Wanneer jij hier bezwaar tegen hebt kun je dat aangeven.

6. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Dorpshuis D’n Ostpit een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en onderwerp in het contactformulier zijn noodzakelijk om te kunnen reageren op jouw bericht.

7. Delen met anderen

Dorpshuis D’n Ostpit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

8. Hoe lang we gegevens bewaren

Dorpshuis D’n Ostpit bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. 

9. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Dorpshuis D’n Ostpit heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruik wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@dorpshuis-oudelande.nl.

10. Beveiliging van gegevens

Dorpshuis D’n Ostpit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dorpshuis-oudelande.nl.

11. klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Openingstijden

Maandag 19.30 - 23.00 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur | 19.30 - 22.00 uur
Vrijdag 13.00 - 17.00 uur | 20.00 - 00.00 uur

Contact

Vanderbijlparkstraat 1
4436 AC Oudelande

Bel Ons: 0113 548 688 / 06 50445826
Email Ons: info@dorpshuis-oudelande.nl

KvK nr: 57376913
BTW nr: NL1782.10.481.B01

Aankomende activiteiten